giovedì 15 gennaio 2015

#waitingfortomorrow

Viva, vegeta e quasi trentaquattrenne. Splendida ma trentaquattrenne.

7 commenti: